Visie van Partners voor Kinderrechtenscholen

Kinderrechten als invulling van wereldburgerschap

Meer dan ooit zijn kinderen en jongeren vandaag burgers van de wereld. Partners voor Kinderrechtenscholen geven invulling aan dat wereldburgerschap met kinderrechten. Kinder- en bij uitbreiding mensenrechten geven wereldburgers een waardestelsel waarin solidariteit voorop staat. Ze erkennen een gedeelde verantwoordelijkheid in het streven naar welzijn van anderen over de hele wereld.

Wat is kinderrechteneducatie?

Kinderrechteneducatie is kinderen

  1. … informeren over hun eigen rechten. Kinderrechteneducatie begint bij het kennismaken met de eigen rechten. Meestal weten kinderen niet dat ze rechten hebben en wat rechten betekenen. Kinderen op een aangepaste manier informeren over het bestaan van hun eigen rechten, is de eerste stap. Kinderrechten moeten helemaal niet abstract zijn. Met aangepaste methodes en lesmateriaal kan je leerlingen op een leuke manier informeren. De school is de ideale omgeving om kinderen en jongeren te laten kennismaken met hun rechten.
  2. … leren om hun rechten te verdedigen. Kinderen kunnen hun eigen rechten kennen, maar dat wil niet zeggen dat ze weten hoe belangrijk die rechten voor hen zijn. Wanneer kinderen het belang inzien van hun eigen rechten, zullen ze er ook voor opkomen. Ze kunnen hun vaardigheden vergroten en leren om hun rechten op een respectvolle manier te verdedigen, als deze in het gedrang komen.
  3. … stimuleren om de rechten van kinderen in het Zuiden te verdedigen. Deze stap legt een link naar het Zuiden. Kinderrechten zijn immers universeel. Dat is het inzicht dat de kinderen meekrijgen. Ze beseffen dat de rechten die ze zelf hebben, gelden voor alle kinderen op de wereld. Via kinderrechteneducatie worden kinderen geconfronteerd met leefomstandigheden in het Zuiden, die kinderrechten ondermijnen. Dit besef stimuleert kinderen om solidair te zijn met het Zuiden.

 

Vier manieren om aan kinderrechteneducatie te doen...

  1. Het informeren over de kinderrechten
  2. Werken aan waarden, houdingen en attitudes
  3. Thema's en projecten versterken met de kinderrechten
  4. Kinderrechten als rode draad doorheen het hele schooljaar

 

Partners voor Kinderrechtenscholen: experten in kinderrechteneducatie

Partners voor Kinderrechtenscholen helpen en ondersteunen leerkrachten wanneer ze kinderrechten in hun lessen willen opnemen. De partners richten zich op deze website bewust tot leerkrachten omdat zij een cruciale schakel zijn in het meegeven van kennis, waarden en een houding aan kinderen.

Als leerkracht kan je op twee manieren werken rond kinderrechten:

  1. Je kunt werken met kant-en-klaar lesmateriaal waarmee je zelfstandig aan de slag kan. Je bepaalt zelf of je een uurtje of een halve dag besteedt aan kinderrechten.
  2. Je kunt een groter engagement aangaan door voor het traject Kinderrechtenschool te kiezen. Dit is een langetermijnproces waar de hele school achter moet staan. Je gaat immers kinderrechten integreren in de scholenwerking. Doorheen dit proces leren de kinderen denken en handelen vanuit een kinderrechtenperspectief.

De volledige visie van Partners voor Kinderrechtenscholen is gebaseerd op het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.

 

Kleuters op school in Brussel

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!