Partners voor Kinderrechtenscholen

Het traject voor kinderrechtenscholen wordt ondersteund door 6 organisaties: de Partners voor Kinderrechtenscholen. Aan Nederlandstalige kant zijn dit KIYO en Djapo. Aan Franstalige kant is dit DGDE. Plan International België, UNICEF België en VIA Don Bsoco zijn in beide landsdelen actief. Onder het motto ‘beter samen dan alleen’ bundelen ze hun expertise. Het samenwerkingsverband brengt alle kennis op het terrein rond kinderrechteneducatie samen.

DGDE

DGDE (Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant) verdedigt en waakt over de kinderrechten en de belangen van kinderen in Wallonië en Brussel. Jongeren onder 18 jaar van wie de rechten worden geschonden, kunnen zich richten tot DGDE. Zij onderzoeken vervolgens de klacht. Je kan bij DGDE ook terecht voor informatie of raadgeving over de kinderrechten.

Contact :
Le Délégué général aux droits de l'enfant
Birminghamstraat 66
1080 Brussel
Tel: 02 223 36 99
E-mail: dgde@cfwb.be
 

DJAPO

Djapo is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking die streeft naar een centrale plaats voor Educatie Duurzame Ontwikkeling (EDO) in het onderwijs. Djapo wil leerlingen, leerkrachten en  schooldirecties de kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om bewuste keuzes te maken voor een leefbare en rechtvaardige samenleving voor iedereen, overal ter wereld. Daarbij gaat er veel aandacht naar de Noord-Zuid relatie. Djapo ontwikkelde verschillende didactische materialen rond kinderrechten waaronder het Krekelboek: Ideeënboek voor kinderrechteneducatie in kleuter- en lager onderwijs en heeft ervaring met procesbegeleiding van scholen.
 
Contact :
Djapo
Ortolanenstraat 6
3010 Kessel-lo
Tel: 016 29 21 27
E-mail: info@djapo.be
Website: www.djapo.be
 
 

KIYO

Kiyo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking en strijdt voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen. Prioritaire aandacht gaat dus naar kinderen die het minst in staat zijn zichzelf te beschermen en voor hun rechten op te komen. In het Zuiden wijst Kiyo overheden op hun verantwoordelijkheden om het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind uit te voeren. In België spoort Kiyo jongeren aan om zich te engageren voor de rechten van het kind.
 
 Contact:
Kiyo
Brogniezstraat 46
1070 Brussel
Tel: +32 2 510 61 93
Email: info@kiyo-ngo.be

 

UNICEF België

UNICEF België ijvert mee voor een wereld die alle kinderen een waardig bestaan biedt en waarin de rechten van het kind gerespecteerd worden. Binnen het basisonderwijs in België werkt UNICEF met lerarenopleidingen, scholen en (toekomstige) leerkrachten via diverse tools rond de rechten van het kind bij ons en wereldwijd. We werken ook samen met andere organisaties, onderwijsactoren en beleidsmakers opdat alle kinderen toegang hebben tot hun rechten waaronder kwalitatief onderwijs. 

Contact:
UNICEF België
Keizerinlaan 66
1000 Brussel
Tel: +32 2 230 59 70
Email: info@unicef.be
Website: www.unicef.be    

 

PLAN INTERNATIONAL BELGIË

Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo die over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor meisjes verdedigt. We zijn lid van Plan International.
Sinds 1983 helpen we kinderen en jongeren om zelfstandiger in het leven te staan. We geven hen de mogelijkheid hun toekomst te veranderen. We zorgen ervoor dat meisjes van bij de geboorte dezelfde kansen krijgen als jongens: naar school gaan of een beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben en verandering brengen in hun maatschappij, zelf beslissen over hun leven en hun lichaam en zich vrij van geweld ontplooien. We werken in de meest kwetsbare landen en op plaatsen waar conflicten zijn of waar zich natuurrampen voordeden.
 
Contact:
Plan International België
Ravensteingalerij 3 B 5
1000 Brussel
Tel: 02 504 60 11
E-mail: kinderrechtenschool@planinternational.be
 

VIA Don Bosco

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al bijna 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 

Contact:
VIA Don Bosco
Guldendallaan 90
1150 Brussel
Tel: 02 427 47 20
E-mail: nina.honnay@viadonbosco.org
Website: www.viadonbosco.org  

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!