Save the date: Open Forum Kinderrechteneducatie

Als lid van de Kinderrechtencoalitie nodigt Plan België alle geëngageerde leerkrachten die met kinderrechten aan de slag gingen uit op het Open Forum Kinderrechteneducatie om hun goeie praktijkvoorbeelden te delen.

Dit jaar vieren we 25 jaar Kinderrechtenverdrag. Wat leren kinderen en jongeren hierover op school? Welke ondersteuning krijgen leerkrachten hierin? Hoe staat u daar tegenover? Wat zijn volgens u de hefbomen om kinderrechten structureel aan bod te laten komen in het onderwijs, ook binnen de lerarenopleiding?

Op donderdag 23 oktober onderzoeken we enkele concrete casussen rond kinderrechteneducatie in het onderwijs. Wat werkt? En vooral: waarom werkt het? We zoeken naar wat de succesfactoren en voorwaarden zijn om kinderrechteneducatie kwaliteitsvol waar te maken in de brede onderwijssector. We brengen hiervoor zowel praktijk- als beleidsmensen uit het onderwijsveld samen.

De Kinderrechtencoalitie engageert zich om de uitkomsten van deze dag te verwerken in concrete aanbevelingen waarmee we aan de slag gaan opdat kinderrechteneducatie op een duurzame manier verankerd wordt in het onderwijs. Ook scholen en andere onderwijsinstanties krijgen hierdoor extra slagkracht om het thema mee op de kaart te zetten.

Vanuit uw ervaring, willen we u graag uitnodigen om hierover mee te denken en uw ervaringen te delen. Of heeft u misschien een kennis of collega die interesse heeft? Dan kan u deze informatie gerust doorsturen. Meer informatie volgt eind september. Laat voor 22 september weten of u (of een collega) de intentie hebt om deel te nemen aan farah.laporte@kinderrechtencoalitie.be en noteer alvast 23 oktober in uw agenda.

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!