Primeur: nieuw lespakket + bijhorend digitaal lesmateriaal

Plan België stelt voor: een totaal vernieuwd lespakket rond kinderrechten, eentje voor elke graad van het basisonderwijs. Het lespakket omvat een lesmap voor de leerkracht en bijbehorende lesboekjes voor de leerlingen. Voor het eerst hoort bij het lespakket ook een bordboek - de digitale versie van het lespakket, die leerkrachten kunnen projecteren in de klas. Dit bordboek is het resultaat van een samenwerking tussen Plan België en Uitgeverij Plantyn.

Digitaal lesmateriaal over kinderrechten

Anno 2014 maakt een groeiend aantal basisscholen gebruik van digitale borden en projectoren. Een bordboek verhoogt het lescomfort van de leerkrachten en heeft een positieve invloed op de participatie van leerlingen in de klas. Intussen biedt uitgeverij Plantyn al haar lesmaterialen aan via digitale bordboeken. De uitgeverij stelt nu haar expertise ter beschikking van Plan België, en zorgt mee voor de promotie en verspreiding van het vernieuwde lespakket in bordboek-formaat. Het bordboek is bovendien geschikt voor gebruik op tablets.

Focus op kinderrechten wereldwijd

De nieuwe uitgave benadrukt de link tussen Belgische kinderen en hun leeftijdsgenoten in het Zuiden. Via het leerlingenboekje ontdekken kinderen de kinderrechten, aan de hand van een verhaal vanuit het perspectief van een leeftijdsgenootje in het Zuiden. Het lespakket nodigt kinderen uit om na te denken over hun eigen leefwereld, en zich in te leven in de situatie van kinderen elders in de wereld.

Onderwijs evolueert, net als onze lespakketten

Onderwijs evolueert snel, net als de dagelijkse omgeving van leerlingen. Bij het uitwerken van het vernieuwde lespakket hielden we daarom rekening met de mening en feedback van leerkrachten. Het nieuwe lespakket sluit aan bij de officiële eindtermen en leerdoelen. Met als belangrijkste doelstelling: leerlingen (inter)actief betrekken bij de materie, om op een aantrekkelijke manier alle belangrijke aspecten van kinderrechten te ontdekken!

Klik hier om de bordboeken gratis te bestellen bij Plantyn.

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!