Over, voor en door kinderrechten in de klas

Samen werken aan kinderrechten in de klas of op school

Een les over het ontstaan en de inhoud van het Kinderrechtenverdrag. Nadenken over duurzaamheid. Hoe pakken we pesten op school aan? Wat betekent opgroeien in armoede? Samen werken aan kinderrechten op school kan op veel verschillende manieren. Als school kan je kinderrechten ook als rode draad gebruiken doorheen het hele schoolbeleid. Je kan lesgeven aan je leerlingen over hoe ze kunnen opkomen voor hun rechten of die van andere kinderen, zowel hier als in het Zuiden. … en nog veel meer!

Samen aan kinderrechten werken, heeft verschillende doelen en effecten. In de eerste plaats willen we LEREN OVER KINDERRECHTEN: Wat zijn kinderrechten? Wat staat er in het Kinderrechtenverdrag? Wat is de relatie tussen mensen- en kinderrechten? Kinderrechteneducatie wil de implementatie van het Kinderrechtenverdrag bevorderen door het actief promoten van de principes en de bepalingen uit het Verdrag.

De manier waar we aan kinderrechten werken, LEREN DOOR KINDERRECHTEN, is minstens even belangrijk als de inhoud. Vanuit de principes van het Kinderrechtenverdrag moeten we streven naar onderwijs dat participatief, interactief en ervaringsgericht is. Vertrekkende vanuit een concrete aanpak, met een relevantie voor het eigen dagelijks leven.

Daarnaast willen we ook LEREN VOOR KINDERRECHTEN stimuleren. Kinderen en volwassenen meer inzicht geven over hoe belangrijk deze rechten zijn. Hoe kunnen kinderen hun eigen rechten verdedigen, en die van andere kinderen? Waar kunnen ze hiervoor terecht? Hoe kunnen kinderen en volwassenen kinderrechten toepassen in hun dagelijkse leven?

De partners voor Kinderrechtenscholen/ School for Rights hebben heel wat GRATIS educatief materiaal ter beschikking:

Het Krekelboek, Een boek met ideeën om met kleuters en leerlingen 1ste graad te werken rond kinderrechten in de klas.

Brandweervrouwen en onthaalvaders wil iedereen erop attent maken dat genderstereotypen bestaan en dat ze vaak hindernissen opleggen voor de vrije ontwikkeling van jonge vrouwen en mannen.

Samen meGloob & Teo kan je kleuters stimuleren om voelsprieten te ontwikkelen voor alle dingen die een invloed hebben op mens en natuur. 

Bord vol Kinderrechten is een interactieve leeromgeving voor 10 tot 14-jarigen met een schat aan educatief materiaal en lesvoorbereidingen. Met lesfiches, video’s, audiofragmenten, werkbladen, presentaties en verdiepende digitale oefeningen. Alle materialen verschijnen met 1 muisklik op het scherm!

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!