Conferentie "Kinderrechten als hefboom voor meer participatie?"

Op 27 november vindt de conferentie “Kinderrechten als hefboom voor meer participatie” plaats op Bonaire. De conferentie werd door o.a. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en UNICEF Nederland georganiseerd voor verschillende professionals uit Caribisch en Europees Nederland. 

Tijdens de conferentie "Kinderrechten als hefboom voor meer participatie?" zullen verschillende experten, met elk hun eigen expertise aan bod komen.

 • Bruno Vanobbergen, onderzoeker en gastdocent aan de Universiteit Gent en Vlaams Kinderrechtencommissaris
 • Een stafmedewerker van UNICEF UK en een medewerker van een school met uitgebreide expertise rond de meerwaarde en de impact van het kinderrechtenkader voor het dagelijks leven op school. Met aandacht voor welzijn, participatie en burgerschap
 • Didier Reynaert, lector Sociaal Werk, onderzoeker Sociaal Werk en Mensenrechten, expertise in het domein van sociaal werk theorie, de kinderrechtenstudies en de mensenrechtenstudies
 • Claudia Claes, decaan van de Faculteit Mens en Welzijn van Hogeschool Gent, gastprofessor aan de vakgroep orthopedagogiek, expertise rond inclusie en ‘quality of life’ onderzoek.

Praktische info

 • 27 november 2017 van 9u30 tot 16u in Gent
 • Verder zal er keuze zijn uit een 6-tal concrete workshops
 • Prijs: 60 euro (boek inbegrepen)
 • Een link om in te schrijven en een gedetailleerd programma zullen u worden bezorgd als u een mailtje stuurt naar jpiette@unicef.be

Recht op participatie: een basisrecht voor kinderen

Vier basisprincipes vormen de rode draad doorheen de interpretatie en uitvoering van het Kinderrechtenverdrag:

 • Non-discriminatie: Het verdrag geldt voor alle kinderen jonger dan 18 jaar en vraagt speciale aandacht voor kwetsbare groepen.
 • Recht op (over)leven & ontwikkeling: Elk kind heeft recht op een menswaardig leven en het recht om zich te ontwikkelen.
 • Recht op participatie: Elk kind heeft een eigen mening. In alles wat kinderen aanbelangt, mogen ze hun mening uiten en dient er ook naar hun mening geluisterd te worden.
 • Het belang van het kind: In alle acties moet er rekening gehouden worden met het belang van het kind.

Deze basisprincipes gelden over alle rechten heen, en staan garant voor de kwaliteit bij het realiseren van alle rechten.

Meer weten over het kinderrechtenverdrag

Conferentie "Kinderrechten als hefboom voor meer participatie?"

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!