Basisschool De Schatkist ontvangt label van Kinderrechtenschool

Sinds vrijdag 23 mei mag basisschool De Schatkist uit Westmeerbeek uitpakken met het felbegeerde label van Kinderrechtenschool, uitgereikt door Plan België en Eline Bergmans, de plaatselijke Schepen van Onderwijs.  Na enkele jaren intensief werken rond kinderrechten, mag de school zich nu een heuse Kinderrechtenschool noemen. Behalve het label kregen alle leerlingen ook een kinderrechten-diploma uit handen van Plan België.

Mien en Jozefien, twee glunderende leerlingen van De Schatkist, ontvingen het label uit handen van Dirk Van Maele, directeur van Plan België:

“Plan België vindt het een eer om het label van Kinderrechtenschool te kunnen overhandigen aan De Schatkist. Dit label is een bekroning voor jullie inzet en enthousiasme tijdens de afgelopen maanden, om kinderrechten te integreren in de lessen, en zelfs in de hele schoolomgeving. Tegelijk is dit het startpunt van een nieuw hoofdstuk, een stimulans om te blijven investeren in kinderrechten op school. Ik ben ervan overtuigd dat jullie daarin zullen slagen. Daarom: een welgemeende proficiat, en maak er een onvergetelijk feest van vandaag!”

Bewust kiezen voor kinderrechten

Leerlingen, leerkrachten en directie van De Schatkist zijn al een hele poos aan de slag om de schoolomgeving om te toveren tot een Kinderrechtenschool. Dat is: een school waar kinderen bijleren over hun eigen rechten én de rechten van leeftijdsgenoten in het Zuiden. Samen met Plan België ging De Schatkist de uitdaging aan om kinderrechten een plaats te geven in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, via het schoolreglement, etcetera. Plan België en de Partners voor Kinderrechtenscholen helpen en begeleiden scholen in het traject, met onder meer lesmateriaal, workshops en vormingen op maat.

Leonie, 11 jaar, uit het 5e leerjaar van basisschool De Schatkist:

“Ik vind onze school een keileuke school en ik vind het supertof dat we een Kinderrechtenschool mogen worden. We werken heel veel rond kinderrechten op school. Soms weten we dat niet eens, gewoon omdat onze juf het in de lessen en de spelletjes verwerkt. Leren over kinderrechten is echt wel leuk en interessant.”

Juf Lily Van Roosbroeck, leerkracht van het vijfde leerjaar legt uit:

“De Schatkist kiest heel bewust om Kinderrechtenschool te worden. Op deze school dragen we kinderrechten hoog in het vaandel. Dat trachten we in de hele schoolwerking te integreren. In mijn lessen maak ik bijvoorbeeld graag gebruik van de lesmaterialen van Plan België.”

Zo leerden de kinderen onder meer over hun recht op gezonde voeding, drinkwater, onderdak,… Ondertussen maakten ze ook kennis met de situatie van leeftijdsgenoten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Leerlingen weten raad

De Schatkist heeft bijzonder veel aandacht voor het recht op participatie en inspraak door leerlingen. In de praktijk resulteerde die aanpak in de oprichting van een leerlingengraad. Elk leerjaar is vertegenwoordigd in de raad, die één keer per maand plaatsvindt onder begeleiding van twee juffen. Zelfs de jongste leerlingen krijgen de kans om hun zegje te doen.

Samen met juf Greet begeleidt juf Jolien de leerlingenraad van De Schatkist:

“Ik kan zeggen dat de sfeer op school er nog op vooruit is gegaan sinds het oprichten van de leerlingenraad. De afgevaardigden van de leerlingenraad worden al snel een aanspreekpunt voor klasgenoten. Zo ontstaat er meer respect, en ook de andere kinderen nemen die houding over. Onze leerlingen voelen zich meer geapprecieerd nu ze weten dat hun mening gehoord wordt.”

Word kinderrechtenschool

Mien en Jozefien, leerlingen van De Schatkist, ontvangen het label uit handen van Dirk Van Maele, directeur van Plan België.

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!