Kinderrechtenverdrag voor de leerkracht

Deze afbeelding illustreert het Kinderrechtenverdrag. Kinderrechten zijn universeel. Daarom vind je in het midden een wereldbol met een jongen en een meisje. De rechten uit het verdrag gelden namelijk voor alle kinderen, over de hele wereld. Ook in België moeten we alles op alles zetten om het verdrag in de praktijk te brengen.

De jongen en het meisje verwijzen naar een belangrijk basisprincipe van het Kinderrechtenverdrag, namelijk ‘het belang van het kind’. In de uitvoering van het Kinderrechtenverdrag moeten we steeds rekening houden met wat het beste is voor het kind.

Het boompje staat symbool voor duurzaamheid. Elk initiatief moet garanderen dat kinderen kunnen (blijven) genieten van hun rechten, nu en in de toekomst.

Kinderrechten zijn er voor alle kinderen tot 18 jaar, voor alle nationaliteiten of culturen, rijk of arm, met of zonder handicap, klein of groot, meisje of jongen,... Speciale aandacht gaat naar kwetsbare kinderen, die het moeilijker hebben om hun rechten te laten gelden.

Elk kind heeft recht op een eigen mening, die zij/hij ook mag uitspreken. In onderwerpen die kinderen aanbelangen, moet de mening van kinderen serieus genomen worden.

Elk kind heeft het recht om ‘iemand’ te zijn. Zo heeft elk kind het recht op een naam, nationaliteit en een gezin.

Elk kind heeft recht op gratis, kwaliteitsvol basisonderwijs. Dat betekent dat alle kinderen kunnen rekenen op onderwijs dat hun persoonlijkheid en capaciteiten helpt ontwikkelen. Leren over kinderrechten hoort daar zeker en vast bij!

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Liefst thuis, bij de ouders. Als dat niet mogelijk is, moet het maximale gedaan worden om rekening te houden met het belang en de wensen van het kind.

Elk kind heeft recht op vrije tijd, rust, spel en ontspanning. Dat is nodig om een optimale ontwikkeling mogelijk te maken. Bovendien heeft elk kind ook recht op culturele activiteiten.

Elk kind heeft recht op een leven dat kansen biedt op een goede geestelijke, lichamelijke, sociale, verstandelijke en morele ontwikkeling. Daartoe heb je tenminste een dak boven je hoofd nodig, kleren, genoeg te eten en drinken,... 

Elk kind heeft recht op privacy: niemand mag zich ongevraagd inmengen in het leven van een kind. En iedereen wil soms eens alleen zijn. Tegelijk heeft elk kind het recht om andere kinderen te ontmoeten, of samen tijd te spenderen, bijvoorbeeld in een jeugdbeweging.

Elk kind heeft het recht op bescherming tegen lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld. Dat geldt ook voor het recht op bescherming tegen economische of seksuele uitbuiting en andere schadelijke zaken, zoals drugs. 

Als een kind vindt dat een recht geschonden of in gevaar is, moet zij/hij ergens terecht kunnen. Aan zo’n klacht moet gevolg gegeven worden. Bovendien moeten we ons te allen tijde kunnen verantwoorden over het kinderrechtenbeleid dat we voeren.

 

Drie acties zijn cruciaal in de uitvoering van het Kinderrechtenverdrag:

 

krschema_icoon_respecteren.jpgZelf de kinderrechten toepassen. krschema_icoon_opkomen_voor.jpgErvoor zorgen dat andere mensen kinderrechten respecteren. krschema_icoon_investeren_in.jpgInitiatieven opzetten of middelen voorzien die de rechten van kinderen promoten en bevorderen.

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!