Kinderrechten in het Zuiden

Hieronder vind je informatie over de stand van zaken van enkele kinderrechten in het Zuiden. Het Kinderrechtenverdrag wordt er nog te vaak geschonden.

Recht op leven

Volgens de WHO overleden in 1990 maar liefst 12 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar, als gevolg van miskramen, ondervoeding, ziekte, etcetera. Dit cijfer is ondertussen fors gedaald, naar 6,6 miljoen in 2012. Een positieve trend, maar nog te veel landen maken te weinig vooruitgang. Dit is vooral het geval in Afrika en in Zuid-Azië, waar meer dan 70% van alle kindersterftes wereldwijd worden waargenomen ).

Om het recht op leven voor alle kinderen te kunnen garanderen - met speciale aandacht voor de allerjongsten - moet de klemtoon van ontwikkeling verschuiven naar het gemeenschapsniveau, dat instaat voor gezondheidszorg, watervoorziening, voeding en onderwijs. Onmisbaar in dit verhaal is ook geboorteregistratie, dat ervoor zorgt dat elk kind officieel bestaat voor de overheid, en recht heeft op onderwijs, scholing,...

De strijd voor het recht op leven is nog pertinenter voor meisjes, omdat zij vaker slachtoffer worden van selectieve abortus en een schrijnend gebrek aan goede gezondheidszorg, vooral in regio's waar men bij de geboorte een jongen boven een meisje verkiest, omwille van culturele en economische redenen. Dit soort discriminatie zorgt ervoor dat momenteel zo'n 100 miljoen meisjes wereldwijd 'vermist' zijn, meldt een rapport van Plan.

Voor meer informatie over dit recht, zie ook:

Recht op een identiteit

Een kind 'bestaat' pas officieel als het een naam en een nationaliteit heeft, als het weet wie de ouders en familie zijn. Nochtans wordt geschat dat meer dan één op drie pasgeboren kinderen (ongeveer 51 miljoen kinderen per jaar) niet geregistreerd wordt bij de geboorte. Deze kinderen hebben geen wettelijk statuut, en zijn dus ‘onzichtbaar’ voor de overheid. Op die manier wordt het bijzonder moeilijk om later toegang te krijgen tot gezondheidszorg of onderwijs. Bovendien is het moeilijk om kinderen en jongeren te beschermen tegen uitbuiting of misbruik, of om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Voor meer informatie over dit recht, zie ook:

Recht op bescherming

Tot ze meerderjarig zijn, zijn ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. Maar kinderen en jongeren hebben ook nood aan extra bescherming, omdat ze een bijzonder kwetsbare doelgroep vormen in situaties met oorlog, natuurrampen, uitbuiting of armoede. Kinderhandel, een problematiek die vooral in West-Afrika voorkomt, is daarvan een triest voorbeeld. Volgens een studie van Plan zouden elk jaar ongeveer 1,2 miljoen kinderen het slachtoffer worden van kinderhandel.

Voor meer informatie over dit recht, zie ook:

Recht op gezondheidszorg

Elk kind heeft het recht op een goede gezondheid en medische zorg (artikel 24 van het IVRK). Wereldwijd zijn vervuild drinkwater en slechte sanitaire en hygiënische omstandigheden de oorzaak van driekwart van alle ziektes. Vroedvrouwen en verpleegkundigen vervullen daarin een belangrijke rol. Daarom is het noodzakelijk dat ze een goede opleiding genieten.

Ondervoeding is een ander, veelvoorkomend probleem in ontwikkelingslanden. Het afweersysteem tegen ziektes of virussen wordt sterk aangetast als het kind onvoldoende of te weinig afwisselende voeding krijgt. Ondervoeding levert vaak een onomkeerbare groei-achterstand op, die de (latere) fysieke en mentale ontwikkeling van baby's en kinderen grondig verstoort.

Voor meer informatie over dit recht, zie ook:

Recht op ontwikkeling

De afgelopen jaren werd vooruitgang geboekt wat betreft crèches en kleuteronderwijs in ontwikkelingslanden, maar het aantal opvangcentra en de kwaliteit ervan laten vaak te wensen over. Vaak krijgt de oudste zus de opdracht om zich te ontfermen over de jongste kinderen, zodat ze zelf niet naar school kan. Om dit probleem aan te pakken, investeert Plan in kinderopvang en kleuteronderwijs voor jonge kinderen. Met dubbel resultaat: kinderen kunnen al op jonge leeftijd naar de crèche of naar school, en ook hun oudere zussen hoeven niet langer weg te blijven uit de klas.

Voor meer informatie over dit recht, zie ook: 

Recht op onderwijs

Het aantal kinderen dat geen basisonderwijs volgt, blijft dalen volgens de UNESCO, van 72 miljoen in 2005 tot 57 miljoen in 2011. Maar de ongelijkheid tussen jongens en meisjes blijft bestaan: 60% van alle ongeschoolde kinderen zijn meisjes. In heel wat landen krijgt onderwijs voor jongens nog altijd voorrang, omdat men ervan overtuigd is dat meisjes best vanaf jonge leeftijd aan de slag gaan in het huishouden.

Voor meer informatie over dit recht, zie ook:

Recht op participatie

Op het terrein werkt Plan vaak met zogenaamde 'mediaclubs'. Media als radio, tv en kranten zijn een geschikt middel om veel kinderen te bereiken, op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier. Zo'n mediaclub tracht op een participatieve manier kinderen en jongeren iets bij te leren over hun rechten. Tegelijk leren ze iets bij over techniek, interviewen en communicatievaardigheden. En ondertussen komen ze meer te weten over thema’s als hygiëne, voeding, gezondheid, seksualiteit… De workshops worden begeleid door jongeren, met als doel om andere jongeren te informeren en sensibiliseren. Mét resultaat.

Voor meer informatie over dit recht, zie ook:

 

Het Kinderrechtenverdrag

 

Kinderrechten in het Zuiden

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!