Kinderrechten in België

Ook kinderen en jongeren in België hebben rechten!

  • Het Kinderrechtencommissariaat, opgericht door het Vlaams Parlement, verdedigt de rechten en belangen van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Het commissariaat geeft ook advies aan beleidsmakers.
  • Via de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat kan iedereen aangifte doen van schendingen van kinderrechten. Je kan er terecht voor vragen en aangiftes over (het al dan niet schenden van) rechten van kinderen en jongeren. Klachten kunnen onder meer gaan over de werking van overheidsdiensten, zoals onderwijsinstanties, gezondheidszorg, jeugdhulp, wonen, justitie, asiel, media, verkeer, openbaar vervoer, milieu, sport, jeugdwerk, politie, kinderopvang, arbeid, cultuur… De klachtenlijn luistert naar alle partijen, onderzoekt de vragen en bemiddelt indien nodig.
  • Wil je graag weten hoever België precies staat met de uitvoering van het Kinderrechtenverdrag? Dan neem je best een kijkje op de website van de Kinderrechtencoalitie, een netwerk van niet-gouvernementele organisaties dat toeziet op de naleving en toepassing van het Kinderrechtenverdrag in België.
  • Vanaf 30 augustus 2014 kunnen kinderen en hun ouders klacht neerleggen bij de VN in Genève, indien de Belgische overheid de kinderrechten niet zou respecteren. De betrokken VN-instantie kan op haar beurt druk zetten op de Belgische overheid om actie te ondernemen. België is wereldwijd het het 11e land (na Albanië, Bolivia, Costa Rica, Gabon, Duitsland, Montenegro, Portugal, Slovakije, Spanje en Thailand) dat dit zogenaamde Klachtenprotocol ratificeerde - ook bekend als het Optioneel Protocol bij het IVRK (OP3CRC). Meer info over het klachtenprotocol vind je op de de website van Plan België.

Het Kinderrechtenverdrag

Kinderrechten in België

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!