Educatieve tips voor je lesvoorbereiding

Lesvoorbereiding om in de klas aan de slag te gaan met de kinderrechtenboot en de bijhorende memorykaartjes

Doelstelling:De leerlingen leren al spelenderwijs hun kinderrechten kennen.

Materiaal en voorbereiding:

 • Bestel of download het memoryspel voor de basisschool. De kinderrechtenboot is er ook beschikbaar als affiche (A2-formaat). 
  Tip: print de kaartjes 2 keer
  OF
 • Ga naar de interactieve versie van het memoryspel

Duur: Om de volledige activiteit met een eraan gekoppeld klasgesprek te doen, heb je één lestijd (50 min.) nodig. Maar je kan het leuke memoryspel natuurlijk ook houden als tussendoortje (circa 10 min.).

Verloop van de activiteit:

Memory-spel

 

Speluitleg

Draai alle kaartjes om, zodat de tekeningen onzichtbaar zijn. Laat je leerlingen elk om beurt twee kaartjes omdraaien. De bedoeling is om twee identieke kaartjes te vinden. Wie een gelijk paar kan vinden, mag de twee kaartjes houden. Als er geen kaartjes meer op tafel liggen, wint de leerling met het grootste aantal kaartjes.

Tip: Je kan de klas opsplitsen in groepjes, zodat iedereen meerdere keren aan de beurt komt. Geef elk groepje een stapeltje kaartjes.

Levende memory

 

Verdeel alle memory-kaartjes willekeurig over je leerlingen. Vraag je leerlingen om een klasgenoot te zoeken met een identiek kaartje. Vervolgens kunnen ze praten over één van de volgende vragen:

Vervolgens ga je een kijkje nemen bij alle groepjes en vraag je je leerlingen naar hun mening. Opgelet! Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Het gaat niet zozeer om ‘goed’ of ‘fout’. Dit kan je gerust ook meedelen tijdens het spel. De bedoeling is om ideeën over kinderrechten uit te wisselen, aan de hand van de kaartjes. Per afbeelding komen meerdere kinderrechten in aanmerking.

 • Wat zie je op het kaartje?
 • Over welk kinderrecht zou het hier gaan?
 • Welk gevoel roept dit bij je op?

De Kinderrechtenboot

 

Na het memory-spel laat je de leerlingen kennis maken met de volledige kinderrechtenboot. Wat denken ze bij het zien van de boot? Vervolgens kan je uitleggen dat de boot lijkt op een Kinderrechtenschool – dat is een school met aandacht voor alle kinderen en alle kinderrechten. Je kan ook vragen wat de verschillende taferelen precies voorstellen. Je kan ook de link maken met je eigen klas of school: wie kan een voorbeeld geven van zo’n tafereel of kinderrecht op school?


Ook hier zijn verschillende antwoorden mogelijk. Geef de kinderen gerust waardering voor hun antwoord, of vraag naar meer details of oorzaken.

Tip: Indien je over een tablet of een Smartboard beschikt, kunnen je leerlingen via het touchscreen op de verschillende taferelen van de kinderrechtenboot klikken, om op die manier zelf de bijhorende uitleg/vragen te ontdekken.

Klasgesprek

 

Om een boeiend klasgesprek op gang te brengen, kun je de leerlingen laten debatteren en nadenken aan de hand van enkele doelgerichte vragen. Heel wat vragen vind je al terug in de illustratie van de online kinderrechtenboot. Nog enkele extra vragen:

 • Wie kan zeggen wat hij of zij op de tekening ziet?
 • Wat voel je hierbij?
 • Waar denk je aan als je dit ziet?
 • Heb je ooit iets vergelijkbaar meegemaakt op school? Aan welke situatie doet deze tekening je denken? Welke kinderrechten speelden een rol in die situatie, denk je?
 • Als jij een figuur op de tekening was, wat zou je voelen, denken, zeggen, doen, ...?
 • Aan welk figuurtje op de tekening zou jij iets willen zeggen? Welke raad zou je geven?
 • Aan welke kinderrechten wordt hier gewerkt? Welke kinderrechten worden er volgens jou uitgebeeld?

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!