Algemene voorwaarden

 1. Identiteit
PLAN BELGIË VZW
Ravensteingalerij 3 B 5
1000 Brussel
Tel: 02 504 60 00
BTW BE86 2900 2855 0050
 
 1. Algemene bestel- en leveringsvoorwaarden

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door PLAN BELGIË VZW aan eindgebruikers en dit in België. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.

 1. De overeenkomst met Plan België

Het volstaat niet een bestelling te maken op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail waarin de betaling wordt bevestigd, is de koop gesloten. PLAN BELGIË VZW heeft steeds de mogelijkheid om contact op te nemen met de besteller om de echtheid van de doorgezonden reservatie na te gaan en de pertinentie van de bestelling. PLAN BELGIË VZW is een geheel onafhankelijke dienstverlenende onderneming en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die zou voortvloeien uit het gebruik of het verbruik van de geleverde producten. Indien de geleverde producten schade vertonen, heeft de koper het recht om aan te tonen dat dit de verantwoordelijkheid van PLAN BELGIË VZW is.

 1. Ons aanbod

Het aanbod op www.kinderrechtenschool.be is bestemd voor educatieve doeleinden binnen schoolverband. Elk product wordt in het aanbod helder omschreven. Het is duidelijk in welke graad het educatieve materiaal gebruikt kan worden. De voornaamste eigenschappen staan bij het product. Daarnaast wordt voor elk lesmateriaal op een heel duidelijk manier de prijs (inclusief BTW) meegedeeld. In het aankoopproces is het voor de besteller duidelijkwat de wijze van betaling is en wat de verzendkost bedraagt.

 1. De verzendkosten
De verzendingskosten worden aangegeven in het aankoopproces en berekend op basis van het gewicht van de bestelling. PLAN BELGIË VZW hanteert de actuele tarieven. De tarieven kunnen bijgevolg onderhevig zijn aan verandering, afhankelijk van prijswijzigingen bij bpost. PLAN BELGIË VZW zal de bestelling binnen de 30 dagen leveren op het adres dat de koper heeft meegedeeld in het aankoopproces.
 
 1. Betaling
De koper kan zijn bestelling betalen:
 1. Online: Alle aankopen kunnen online betaald worden en dit via een beveiligd betalingsplatform.
 2. Via overschrijving: Indien de klant verkiest om het bedrag over te schrijven via een klassieke overschrijving, worden de goederen pas verstuurd nadat het geld op de rekening van PLAN BELGIË VZW staat.

Wanneer de bestelling niet wordt betaald nadat de klant een bevestiging van de bestelling heeft ontvangen,  zal na 10 werkdagen een herinnering verstuurd worden naar de klant. Wanneer de klant binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de brief geen betaling verrichte voor zijn bestelling, vervalt de bestelling. Bestellingen worden in alle gevallen enkel verstuurd na effectieve ontvangst van betaling.

 1. In geval van onenigheid

Wanneer de koper lesmateriaal heeft besteld en ontvangen via de website www.kinderrechtenschool.be en daar ontevreden over is, heeft hij/zij steeds de mogelijkheid om dit binnen 5 dagen na ontvangst te melden zodat PLAN BELGIË vzw haar dienstverlening kan verbeteren. Indien de koper en PLAN BELGIË vzw dit overeenkomen, kan de koper het materiaal terugsturen en zal PLAN BELGIË VZW de betaling terugstorten op de rekening van de koper.

Bij aankoop van een product heeft de consument, conform artikel 47 §1 Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming d.d. 06.04.2010, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen en, met uitzondering van de kosten voor de terugzending, zonder betaling van een boete te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de www.kinderrechtenschool.be, met inbegrip van logo’s, tekeningen, data, productnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PLAN BELGIË vzw of rechthoudende derden. De koper dient ten allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

 1. Eigendomsvoorbehoud en -overdracht

PLAN BELGIË vzw blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten verder te verkopen hetzij onder bestaand merk of onder een andere benaming.

 1. Contact

De dienst Mondiale Vorming is op werkdagen bereikbaar op het nummer 02 504 60 11.

 

 

Gratis nieuwsbrief

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties, wedstrijden en nieuwe lesmaterialen. Doen!